Grunnleggende om Baccarat

Baccarat er et ganske unikt kortspill, i og med at du ikke blir tildelt en hånd og spiller i henhold til den, slik du ville gjort i spill som blackjack eller poker. Det legges ut to hender i hver runde, men de blir ikke faktisk tildelt deg eller giveren. De kalles Punto-, eller spillerhånden, og Banco-, eller bankhånden, men dette er kun navnene de har fått. Du vedder på hvilken hånd som vil vinne, og spiller ikke selv noen av hendene. Før kortene vises er du nødt til å vedde på om Punto-hånden vinner, om Banco-hånden vinner, eller om det blir uavgjort mellom hendene. Begge hendene har to kort hver, der billedkortene og essene er verdt 0, og alle de andre kortene er verdt sin pålydende valør. Man regner ut hendenes verdi ved å legge kortene sammen og se på det siste sifferet. Det betyr eksempelvis at en 7-er og en 4-er gir deg en Baccarat-sum på 1, ikke 11. Hvis spillerhåndtotalen er under 6 blir et tilleggskort delt ut til hånden, og hvis den er over 7 blir hånden stående. Det finnes også situasjoner der bankhånden får et tilleggskort, men disse er litt mer komplekse. Vi husker reglene for deg hos Cabaret Club, så du trenger ikke følge med på dem i det hele tatt! 9 er den høyest mulige summen i spillet, og gir automatisk seier.

Baccarat-utbetalinger

Hvis du vedder riktig på Punto- eller Banco-hånden, får du utbetalt henholdsvis 1:1 eller 1:1 minus 5% kommisjon. Forutser du at det blir uavgjort får du en utrolig 8:1-gevinst, men her er husets kommisjon tilsvarende høy: 14,1%. Hvis du føler deg spesielt heldig, er dette alternativet for deg – høy risiko, høy uttelling! Etter hvert som du spiller mer og mer vil du raffinere veddeplanene dine og vite hva du skal velge, og det er her all strategien i Baccarat ligger. Sett prosessen i gang med et par runder Baccarat nå!